Woordje van ….

Woordje van Alexander

Psalm 119:105-112

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen, dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Ik ben al te zeer verdrukt, o HERE, maak mij levend naar uw woord. Heb welbehagen, HERE, in de vrijwillige offers van mijn mond, en leer mij uw verordeningen. Mijn leven is bestendig in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen, voor altoos, ten einde toe.

Aansluitend vond ik een stukje uit “Dit is de dag” van Ds. Arie van der Veer.

De dichter vergelijkt het Woord van God met een lamp. Let wel, met een lamp uit zijn tijd. Dus niet met een moderne bouwlamp die het mogelijk maakt dat je zelfs bij donker kunt bouwen aan je huis. En helemaal niet met de lampen van een stadion waar je ook tijdens het donkerste weer geen schaduw ziet. De dichter van Psalm 119 kende in zijn dagen alleen olielampen en kaarsen.

Voor de dichter is het Woord van God als een olielampje. Met dat lampje gaat hij over zijn levensweg. Het is als lopen over een zandweg, een weg met kuilen en hobbels. Zonder straatverlichting. Als er geen heldere nacht was, zou het erg gevaarlijk zijn. Je struikelde zo over een grote steen of je viel in een put of je liep tegen een muur. Zo ging men dan met een olielampje, een kaars of fakkel in de hand. Hardlopen was er niet bij. Het ging eerder stap voor stap. Ook wie Gods Woord als richtsnoer hanteert, ziet de weg niet haarscherp voor zich liggen. Ons leven is niet per definitie een zonovergoten pad met licht tot aan de horizon. Heel veel van ons leven ligt nog in het duister.

Maar in het duister is daar het Woord. Niet als een schijnwerper, maar als een lichtje in de duisternis. Je kunt met dit Woord een paar stappen vooruitzien. Verder reikt het niet. Het is klein, maar gaat nooit uit. Stap voor stap kun je verder………

Ik wens je driemaal G

Ik wens je een Gezegend nieuw jaar
Dat de zegen van God je mag vergezellen

Ik wens je een Gezond nieuw jaar
Dat je voor ziekte en ongelukken gespaard mag blijven

Ik wens je een Gelukkig nieuwjaar
Dat de liefde alles mag overwinnen

In alles is God erbij, Hij heeft je lief
De Zoon heeft voor je geleden
De Geest bidt voor jou

Deze machtige God, drie in één wil jouw Vader zijn.

DutchEnglishFrenchGerman