Oecomenische dienst 75 jaar bevrijding

WERKGROEP OECUMENE OOSTBURG (WOO)
p.a.: Postbus 150 4500 AD Oostburg
E: .nmppeterse@zeelandnet.nl
en: lorierboon@zeelandnet.nl
OF
PC. Sint Eligiusplein 17.
4501 CS Oostburg.
E:  andreas-wzvl@kpnmail.nl

Aan wie dit leest,

Op vrijdag 1 november 2019 a.s. wordt zoals bekend de algemene bevrijding van West Zeeuws Vlaanderen, nu 75 jaar geleden,  herdacht. Een opvallend gebeuren als om 12.00 uur tien minuten lang alle klokken in heel West Zeeuws-Vlaanderen worden geluid.

In kader hiervan organiseert de Werkgroep Oecumene Oostburg een oecumenische interkerkelijke samenkomst met als thema : “Herdenken en Vrijheid Vieren”.  Aan deze bijeenkomst, die wordt aangeboden aan de hele regio, werken Pastor Ignace d’Hert en ds. Aart van Houweling namens de beide Oostburgse kerken mee. Muzikale medewerking wordt verleend door het seniorenkoor Zangvreugd onder leiding van Ed van Essen. Willy Kamphuis begeleidt aan het orgel de samenzang. Er is een bescheiden orde van dienst met schriftlezingen, twee korte meditaties op dit thema, zang en samenzang en gebeden. Deze speciale kerkdienst vangt aan om 11.00 uur in de Eligiuskerk, Sint Eligiusplein 17 te Oostburg.

Aansluitend aan de viering verzamelen we op het Sint Eligiusplein. Als om 12.00 uur de klokken gaan luiden worden de Nederlandse en Canadese vlag gehesen cq. uitgestoken. Tijdens het luiden van de klokken begeeft het gezelschap zich naar het  kerkgebouw Open Haven aan het Kerkplein. Ook hier worden de vlaggen gehesen. Vervolgens wordt in het kerkgebouw Open Haven, begeleid door het orgel het Wilhelmus gezongen als afsluiting van de herdenkingsceremonie. Aansluitend is er koffie en gelegenheid om na te praten in Open Haven.

De Werkgroep Oecumene Oostburg nodigt u van harte uit om vrijdag 1 november hierbij  aanwezig te zijn en de bevrijding mee te vieren. Een ieder is welkom. Een berichtje naar een bovenvermeld adres dat u aanwezig kunt zijn wordt op prijs gesteld, maar is geen dwingende voorwaarde.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

M. Lorier – Boon, voorzitter WOO namens PG De Brug
N.M.P.Peterse, voorzitter WOO namens PKC Oostburg-Groede

DutchEnglishFrenchGerman