Bijbelstudie

We zijn 3 oktober begonnen met Mattheüs 5:33-48, ”Gij dan zult volmaakt zijn.”

Met dankbaarheid aan God kunnen we terugkijken op een zeer goed en gezegend samenzijn, waarin we een begin gemaakt hebben met het 5e hoofdstuk.

We nodigen ieder uit die samen met ons wil nadenken en overleggen rond het onderwerp en beleven wat de Bijbel, Gods woord tot ons zegt.

Tot ziens op donderdag 7 november in onze kerk.

DutchEnglishFrenchGerman